OHO Park

Waarom aansluiten bij Ondernemend Heiloo?

Omdat Ondernemend Heiloo ondernemers uit het dorp samenbrengt. Op de maandelijkse ledenbijeenkomsten bij brasserie In ’t Groen kunnen ondernemers elkaar -onder het genot van een hapje en een drankje- in informele sfeer ontmoeten en zo hun netwerk creëren dan wel vergroten. Een uitgelezen gelegenheid om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen en nieuwe businesskansen te genereren.

Heiloo telt in totaal circa 1100 ondernemingen; bedrijven, winkels en zelfstandig ondernemers. In een dynamische maatschappij als de onze is ook het ondernemersklimaat continu aan verandering onderhevig. De samenleving verlangt van het bedrijfsleven dat andere doelstellingen worden nagestreefd, die duurzaam, milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord zijn. Ook overheden hebben wensen en eisen en passen de regelgeving daar op aan.

Als individuele ondernemer kost het tijd en energie om je doel te bereiken of iets gedaan te krijgen van instanties of overheden. Maar daar wil je niet te lang bij stil blijven staan, je wilt vooruit. Dan is het prettig dat er een ondernemersvereniging is, die werkt aan gemeenschappelijke doelen en opkomt voor de gezamenlijke belangen van ondernemers. Door krachten en expertise te bundelen ontstaat een sterke gesprekspartner richting organisaties en de lokale, provinciale en/of rijksoverheid; een krachtig geluid waarmee rekening gehouden wordt. En dat is precies wat ondernemersvereniging Ondernemend Heiloo voor haar leden doet; want samen ben je sterk! Al meer dan 250 van de in Heiloo gevestigde ondernemers hebben zich reeds aangesloten bij, en voelen zich vertegenwoordigd door Ondernemend Heiloo.