OHO WBC

Historie van Ondernemend Heiloo

Wat begon als een kleine ondernemersverenging voor De Oude Werf met zo’n twintig leden, groeide in ruim tien jaar uit tot Ondernemend Heiloo. Het ledenaantal klimt nu naar de tweehonderd.

De visie is gelijk gebleven: belang behartigen. De aard van de belangen is wel veranderd. De redactie sprak met initiator van de vereniging Johan Steenhoek en de huidige voorzitter Henk Morsch.

‘De toenmalige burgemeester Nico Schoof opende het pand van STI aan d’Oude Werf, één van de eerste panden. De burgemeester adviseerde mij een ondernemersvereniging op te richten. Het zou slim zijn om gezamenlijke belangen te behartigen’, vertelt Johan Steenhoek.

historie collectie

OVO

Zo’n drie jaar later werd de eerste vergadering gepland. Steenhoek: ‘Het bedrijventerrein was inmiddels aardig vol. Er waren op dat moment zo’n veertig bedrijven, waarvan er twintig ondernemers de vergadering bijwoonden, die werd gehouden bij Arend de Winter Combi Groen.’ Doel van de vergadering: peilen of er behoefte was aan een vereniging die de belangen van de ondernemers zou behartigen. ‘Die behoefte bleek er te zijn’, zegt Steenhoek. En zo ontstond Ondernemers Vereniging d’Oude Werf (OVO).

Het bestuur van het eerste uur werd gevormd door Arend de Winter (voorzitter), Hans de Mare (penningmeester), Johan Steenhoek (secretaris), Piet Veen en Ronald Waling.

Toen het langer bestaande bedrijventerrein de Oosterzij gerevitaliseerd moest worden, opperde de toen zittende burgemeester Den Boon dat de OVO zich ook voor de belangen van dat bedrijventerrein in zou zetten. Steenhoek: ‘Na een ledenwerfactie bleek dat de ondernemers op de Oosterzij daar in interesse in hadden. Een statuten- en naamwijziging waren het gevolg.’

Het behartigen van individuele belangen van de ondernemers aan De Oude Werf werd verledentijd. Het gewicht werd gelegd op de algemene belangen.

Telefooncel

Een voorbeeld: een brievenbus en een telefooncel op De Oude Werf (naast STI) waren een van de eerste aandachtspunten van OVO. Latere ideeën waren het aanleggen van rotondes om de doorstroom te verbeteren en het initiatief voor Boekelermeer Zuid. ‘En,’ vult Henk Morsch aan, de afslag bij de A9 is een punt dat al lang de aandacht heeft, maar nog steeds open staat.

En zo heeft de vereniging nog meer doelstellingen. Voorzitter Henk Morsch: ‘Toen ik lang geleden voorzitter werd, hebben we het aantal contactmomenten uitgebreid. Naast de jaarvergadering en de barbecue werden de nieuwjaarsbijeenkomst en de maandelijkse borrel in het leven geroepen. De mogelijkheid om te netwerken staat nog steeds hoog op de lijst. Evenals het werven van leden.’

KVO

KVO Staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiervoor wordt de veiligheid getoets van verkeer, inbraak gevoeligheid en natuurlijk het veiligheids gevoel van ondernemers en hun personeel.

De basisgedachte van de vereniging, het behartigen van de belangen, is en blijft enorm belangrijk. De voorzitter: ‘in 2015 gaan we wederom voor de 4e maal voor hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen de Boekelermeer, Oosterzij en De Oude Werf. Een keurmerk dat we niet zomaar krijgen. Kwaliteit is belangrijk. Net als het oppakken van de aangegeven verbeterpunten. Parkmanagement in samenwerking met de gemeente is daar één van. Daar zullen we de komende jaren aan werken. En natuurlijk staat de afslag bij de A9 ook nog steeds op onze lijst.’

Enthousiasme

De vereniging is actief en dat is ook merkbaar in het ledenaantal. De vereniging is opengesteld voor alle ondernemers binnen Heiloo. Dus ook voor de winkeliers. De nieuwe website heeft de vereniging een gezicht gegeven. De diverse commissies maken zich ook sterk voor de leden en de vereniging. Kortom, het ledenaantal is gegroeid en daarmee ook de inzet. Zoals Henk Morsch tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst speechte: ‘Een ondernemer moet enthousiasme hebben’. Dat geldt natuurlijk ook voor een ondernemersvereniging. Uit het ledenaantal, de inzet en de opkomst tijdens de activiteiten blijkt dat het enthousiasme er is. Dat geeft een goed gevoel voor de toekomst.