ALV

Datum/Tijd
Datum : 15-02-2018
Tijd: 17:30 - 22:00

Locatie

Kaart wordt geladen...

Keuken met Karakter (Willibrordus terrein)


Nadere info

Bezoek verhalenkamer, diner bij Keuken met Karakter & Algemene Ledenvergadering

17:00 uur Bezoek aan de Verhalenkamer
Verhalenkamer Willibrordus voert haar bezoekers langs de vele verhalen over het verleden en het heden van de psychiatrie. Er is uiteraard specifiek aandacht voor de rijke geschiedenis van deze bijzondere locatie.

Adres Verhalenkamer en Keuken met Karakter: Willibrordus terrein, de Olvendijk 2 in Heiloo

Komt u ook naar de Algemene Ledenvergadering?
Het sluit mooi op elkaar aan… het bezoek aan Verhalenkamer en de Algemene Ledenvergadering van OHO.

De agenda voor 15 februari 2018 ziet er als volgt uit:

 • 17:00 uur: inloop Verhalenkamer, introductie door Nico Adrichem (koffie/thee aanwezig).
 • 18:00 uur: borrel met hapjes
 • 18:20 uur: presentatie Restaurant Keuken met Karakter (Willibrordus terrein)
 • 18:30 uur: aanvang diner met tussen de gangen door 3 pitches van leden, locatie Keuken met Karakter
 • 20:00 uur: aanvang Algemene Ledenvergadering
 • 21:00 uur: einde Algemene Ledenvergadering
 • 21:00 – 22:00 uur: afsluiting netwerkborrel

Aanmelden voor het diner & Algemene Ledenvergadering bij Keuken met Karakter is noodzakelijk.
Dit doet u via de app. Voor elk onderdeel dient u zich apart aan te melden. Lukt dit niet stuur dan een email naar: secretaris@ondernemendheiloo.nl

Let op: wie aansluit bij het diner is verplicht de Algemene Ledenvergadering te bezoeken

 

A G E N D A Algemene Ledenvergadering op 15 februari 2018

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 16 februari 2017*
 4. Verslag Voorzitter, Secretaris, Evenementen, Commissies
 5. Verslag Penningmeester
  Behandeling van de jaarrekening 2017*
  Verslag kascontrole commissie en vaststellen nieuwe kascommissie (aftredend René Knippenberg).
  Goedkeuring van de jaarrekening en decharge bestuur
 6. Vaststelling begroting 2018*
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Agnes Opdam-Wesselius
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

*Stukken aan te vragen via secretaris@ondernemendheiloo.nl.

(NB: er is géén netwerkbijeenkomst op vrijdag 16 februari 2018).


Deel in uw agenda middels: iCal