Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verlengd

De certificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de bedrijventerreinen in Heiloo is verlengd.

Voor de vierde keer heeft de commissie KVO (link naar de commissieleden) onder leiding van Rob van der Wal bewezen dat ze knelpunten op het gebied van schoon, heel en veilig goed aanpakken. Dit heeft geresulteerd in het uitreiken van het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. Het certificaat is tijdens de maandelijkse borrel op vrijdag 17 april door Dolf Kloosterziel van MKB Nederland uitgereikt aan Rob van der Wal. Het keurmerk geeft aan dat de veiligheid op de bedrijventerreinen voor zowel verkeer, inbraak en het gevoel op orde is.

Keurmerk KVO

KVO gaat voor hercertificering

KVO Staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Hiervoor wordt de veiligheid getoets van verkeer, inbraak gevoeligheid en natuurlijk het veiligheids gevoel van ondernemers en hun personeel.

De basisgedachte van de vereniging, het behartigen van de belangen, is en blijft enorm belangrijk. De voorzitter: ‘in 2015 gaan we wederom voor de 4e maal voor hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen de Boekelermeer, Oosterzij en De Oude Werf. Een keurmerk dat we niet zomaar krijgen. Kwaliteit is belangrijk. Net als het oppakken van de aangegeven verbeterpunten. Parkmanagement in samenwerking met de gemeente is daar één van. Daar zullen we de komende jaren aan werken. En natuurlijk staat de afslag bij de A9 ook nog steeds op onze lijst.’

Ex-inbreker en brandweer complimenteren ondernemers met veiligheid

Dat het met de veiligheid van de bedrijventerreinen in Heiloo goed is gesteld, is een prachtige conclusie na een informatieve avond over veiligheid voor ondernemers in Heiloo.  Zowel ex-inbreker Evert Jansen als van Stephan Burgering, brandweer Heiloo waren tevreden. 

Evert Jansen besloot om na achttien jaar op het verkeerde pad te hebben gelopen nu iets positiefs halen uit zijn criminele verleden. Daarom geeft hij ondernemers tips hoe je de kans op inbraak verkleint. Gewapend met een fotocamara is ex-inbreker Evert Jansen op zoek gegaan naar inbraakgevoelige plekken of situaties op de bedrijventerreinen in Heiloo. De ondernemers werden de avond zelf hier nog mee geconfronteerd. Jansen: “Ik zie het niet vaak, maar de ondernemers in Heiloo hebben hun zaken goed voor elkaar.” Er waren slechts vijf verbeterpunten. Ook de brandweer Heiloo was tevreden. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om de bedrijventerreinen te checken op brandveiliheid.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Dit is een compliment richting de ondernemers en de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. Maar aandacht blijft noodzakelijk want we hebben nu zelf gezien dat het de inbrekers heel gemakkelijk wordt gemaakt door onbeheerde trappen, aanhangers, deuren die niet gecontroleerd worden en zo verder. Daarnaast is het maar weer eens duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van een brand. Soms is het goed om je van al deze zaken weer een keer bewust van te zijn.”

Succes

De avond is georganiseerd op initiatief van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVOb) en werd mogelijk gemaakt door Ondernemersvereniging OHO, Rabobank Noord-Kennemerland en de gemeente. KVOb is een samenwerkingsverband met ondernemers, gemeente, brandweer en politie. De wens om deze avond te organiseren bestond al lang en mag met een goede opkomst van zestig ondernemers gerust een succes worden genoemd. De avond werd afgesloten met de maandelijkse borrel van de ondernemersvereniging.

 

 

 

 

Revitalisering De Oude Werf is een feit!

Na een voorbereidingstijd van in totaal 2 jaar start week 34 de definitieve uitvoer

KVO

Veiligheid

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) staat voor veiligheid in het meest brede begrip wat je er bij kunt voorstellen.

Hoe veilig was De Oude Werf?

In het opstellen van onze Planning en uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen hebben wij voor alle drie de industrie terreinen steeds de gebruikers van het betreffende terrein opgezocht. Geanalyseerd hoe het terrein voldoet en waar de verbeterpunten kunnen zijn.

De Oude Werf is van begin jaren 90!

Toen was de wens om geen voetpaden te plaatsen en de stelling dat een ieder op eigen erf parkeert.

Echter anno 2013, bijna 25 jaar verder maken velen mensen een middag wandelingetje tijdens de lunchpauze en zijn er meer auto’s op De Oude Werf dan parkeergelegenheid op eigen erf. 
De straatverlichting is gedateerd en verbruikt ook meer energie dan moderne verlichting.
 Reden des te meer om de gehele Oude Werf eens tegen het veiligheidslicht te houden.

Met de opsomming van al deze ervaringen heeft het KVO team zijn bevindingen met de gemeente en provincie gedeeld en is er met hulp van de provincie een budget beschikbaar om De Oude Werf te revitaliseren.

Trottoir en Parkeerhavens!

Om de doorgang te verbeteren zullen er parkeerhavens aangelegd gaan worden zodat er geen auto’s meer op de doorgaande weg staan. 
Rondom de “middenpleinen” wordt een trottoir aangelegd wat ook aansluiting zal maken op het trottoir op de Roosendaal.

Verder komt er een verbeterde aansluiting voor het fietsverkeer richting naar en van de Roosendaal. 
De straatverlichting wordt vernieuwd en er komen vrachtwagen parkeerplaatsen.

Gunning!

Bijkomende eis van het KVO team was dat de uitvoerende werkzaamheden lokaal vergund moesten worden. Na inschrijving door drie  lokale ondernemers die deze klus zouden kunnen klaren is GP Groot de uitvoerende aannemer geworden voor al het straatwerk en zal KO Hartog het verlichtingsgedeelte voor zijn rekening nemen.

Start week 34

De werkzaamheden starten in de eerste week na de bouwvak-vakantie en zullen de tweede helft oktober dit jaar afgerond kunnen worden. Uiteraard zullen de bedrijven hier wel wat hinder van ondervinden maar men probeert dit tot een minimum te beperken.

PERSBERICHT Certificering voor Keurmerk Veilig Ondernemen

De bedrijventerreinen De Oude Werf en Oosterzij te Heiloo zijn voor 2013 en 2014 opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Tijdens een bijeenkomst op 28 maart bij Brasserie in ’t Groen reikt Dolf Kloosterziel van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) het certificaat ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ uit aan de betrokken partijen te weten: de Regiopolitie Noord Holland, de Brandweer, de Gemeente Heiloo en de Ondernemingsvereniging Heiloo.

Dit certificaat is het derde voor deze bedrijventerreinen. In december 2008 ontvingen zij het voor de eerste keer het Keurmerk en werkten de partijen in een voortreffelijke samenwerking aan de preventie van criminaliteit, onveiligheid en brand op deze bedrijventerreinen.

Betrokken partijen streven naar een nog hogere veiligheid door de inzet van meer en andere middelen. Een analyse en een plan van aanpak zijn wederom gemaakt. Op basis van de behaalde resultaten in de afgelopen 6 jaar en dit nieuwe plan is op donderdag 28 maart 2013 opnieuw het certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt.

Bedrijventerrein De Oude Werf is een modern bedrijventerrein gelegen aan de oostzijde van Heiloo en kenmerkt zich door de kleinschaligheid en de diversiteit aan bedrijven welke hier
gevestigd zijn.
Bedrijventerrein Oosterzij is gelegen aan de zuidkant van Heiloo en is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven in de lagere milieucategorieën, zoals ambachtelijke en kleine productiebedrijven, groothandel en zakelijke dienstverlening. Daarnaast combineert de Oosterzij wonen en werken. Doordat het bedrijventerrein omringd wordt door woningen en bewoond is, zijn er duidelijke grenzen voor milieu en verkeer.

Bedrijventerrein de Boekelermeer is nog volop in ontwikkeling en biedt veel kansen voor nieuwe ondernemingen en vernieuwing van bestaande ondernemingen.

***
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Rob van der Wal (CiRoPack B.V.) Tel. 072-5320006.

Keurmerk Veilig Ondernemen, kortweg KVO, algemeen

Keurmerk Veilig Ondernemen, kortweg KVO, algemeen

Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. In Heiloo zijn we hiermee al jaren actief.

De KVO-werkgroep bedrijventerreinen is samengesteld uit Gemeente Heiloo, Brandweer, Politie en OHO. De vertegenwoordigers in deze zijn respectievelijk Corlien Moleman, Johan Koedijk, Dirk Haasnoot, Edwin Schoen, Henk van Wissen, Maarten van der Steen en Rob van der Wal.

De bedrijventerreinen in Heiloo hebben sinds 2006 deze KVO-Werkgroep en het eerste certificaat is in December 2008 uitgereikt. Elke twee jaar wordt de werkgroep opnieuw beoordeeld en gerectificeerd.

Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.

Bijkomend voordeel voor de bedrijven op de gecertificeerde terreinen is dat de verzekeringsmaatschappijen veelal een aangepast tarief toepassen.