Agenda Algemene Ledenvergadering 2013

Donderdag 28 maart aanstaande wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Dit staat er op de agenda: Agenda ALV.