OHO Park

Verkeersminister: ‘Provincie moet meebetalen aan spoortunnels’

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen, meent dat ook de provincie Noord-Holland een verantwoordelijkheid heeft in het probleem van de spoorovergangen in Heiloo en Castricum. De minister kondigt aan hierover met de provincie in gesprek te gaan. Verder geeft de minister aan dat haar ministerie mogelijk meer geld kan uittrekken voor de Castricumse problemen indien inderdaad blijkt dat de tijden dat de spoorbomen gesloten zijn, onacceptabel lang worden. Dat antwoordt de minister op Kamervragen van de SP.

In maart bezocht Kamerlid Bashir van deze partij de spoorovergangen in Castricum en Heiloo. Deze twee gemeenten lobbyen bij andere overheden voor geld om spoortunnels mogelijk te maken. Als het PHS ofwel spoorboekloos rijden wordt ingevoerd, passeren er veel meer treinen en zijn de overwegen veel langer gesloten dan nu. Over Castricum zegt de minister in haar antwoord: “Indien er sprake is van een bijzondere situatie, zal ik nagaan of er maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt.” Overigens is er al eerder door het ministerie een toezegging gedaan van 50% van de kosten.

In Heiloo ligt de situatie anders omdat deze gemeente eerder 25% van de kosten heeft aangevraagd. De gemeente Heiloo komt niet in aanmerking voor de PHS-subsidie. Zij stelt echter wel alles in het werk om meer subsidie te ontvangen bij provincie en rijk.Beide gemeenten hechten een groot belang aan de leefbaarheid en veiligheid in hun dorp en zijn van mening dat de ondertunneling van het spoor in de doorstroming van oost naar west voorziet.

Verder zegt Schultz-Verhagen dat ProRail de dichtligtijden (tijden dat de spoorbomen gesloten zijn) aan het meten is en dat haar ministerie onderzoek doet naar de effecten van meer treinverkeer op de bereikbaarheid bij overwegen. Dit alles moet leiden tot criteria om te bepalen wanneer deze bereikbaarheid onacceptabel wordt aangetast.

In Castricum buigt de gemeenteraad zich over de verschillende oplossingen die denkbaar zijn voor het probleem spoorovergang. Die variëren van een tunnel bij de Beverwijkerstraatweg tot het station of een tunnel bij de Geversweg, tot een oostelijke randweg. Een vierde optie is niets doen. Vorige week werden alle mogelijkheden gepresenteerd en toegelicht aan de gemeenteraad en belangstellenden, maandag was de eerste van twee inloopbijeenkomsten. De tweede is maandag 21 mei van 16.00 tot 20.00 uur in het Castricumse gemeentehuis. Alle achtergrondinformatie is te vinden op www.castricum.nl. Er is ook een speciaal e-mailadres geopend voor reacties: knelpuntspoor@castricum.nl.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen, meent dat ook de provincie Noord-Holland een verantwoordelijkheid heeft in het probleem van de spoorovergangen in Heiloo en Castricum. De minister kondigt aan hierover met de provincie in gesprek te gaan.
Verder geeft de minister aan dat haar ministerie mogelijk meer geld kan uittrekken voor de Castricumse problemen indien inderdaad blijkt dat de tijden dat de spoorbomen gesloten zijn, onacceptabel lang worden. Dat antwoordt de minister op Kamervragen van de SP.

In maart bezocht Kamerlid Bashir van deze partij de spoorovergangen in Castricum en Heiloo. Deze twee gemeenten lobbyen bij andere overheden voor geld om spoortunnels mogelijk te maken. Als het PHS ofwel spoorboekloos rijden wordt ingevoerd, passeren er veel meer treinen en zijn de overwegen veel langer gesloten dan nu.
Over Castricum zegt de minister in haar antwoord: “Indien er sprake is van een bijzondere situatie, zal ik nagaan of er maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt.” Overigens is er al eerder door het ministerie een toezegging gedaan van 50% van de kosten.

In Heiloo ligt de situatie anders omdat deze gemeente eerder 25% van de kosten heeft aangevraagd. De gemeente Heiloo komt niet in aanmerking voor de PHS-subsidie. Zij stelt echter wel alles in het werk om meer subsidie te ontvangen bij provincie en rijk.
Beide gemeenten hechten een groot belang aan de leefbaarheid en veiligheid in hun dorp en zijn van mening dat de ondertunneling van het spoor in de doorstroming van oost naar west voorziet.

Verder zegt Schultz-Verhagen dat ProRail de dichtligtijden (tijden dat de spoorbomen gesloten zijn) aan het meten is en dat haar ministerie onderzoek doet naar de effecten van meer treinverkeer op de bereikbaarheid bij overwegen. Dit alles moet leiden tot criteria om te bepalen wanneer deze bereikbaarheid onacceptabel wordt aangetast.

In Castricum buigt de gemeenteraad zich over de verschillende oplossingen die denkbaar zijn voor het probleem spoorovergang. Die variëren van een tunnel bij de Beverwijkerstraatweg tot het station of een tunnel bij de Geversweg, tot een oostelijke randweg. Een vierde optie is niets doen. Vorige week werden alle mogelijkheden gepresenteerd en toegelicht aan de gemeenteraad en belangstellenden, maandag was de eerste van twee inloopbijeenkomsten. De tweede is maandag 21 mei van 16.00 tot 20.00 uur in het Castricumse gemeentehuis. Alle achtergrondinformatie is te vinden op www.castricum.nl. Er is ook een speciaal e-mailadres geopend voor reacties: knelpuntspoor@castricum.nl.

Publieksbalies werken nu ook op afspraak

Inwoners van Heiloo kunnen sinds deze maand ook op afspraak langskomen bij de publieksbalie Burgerzaken. De publieksbali Bouwen en Wonen werkt nu alleen nog maar op afspraak. Door meer op afspraak te werken, verkort de gemeente de wachttijden en kan zowel de bezoeker als de medewerker van de publieksbalie zich voorbereiden. Inwoners kunnen voortaan via www.heiloo.nl een afspraak maken voor het aanvragen van bijvoorbeeld reisdocumenten, uittreksels, een rijbewijs of het inzien van een omgevingsvergunning of bestemmingsplan.

Betere dienstverlening
Per jaar bezoeken ongeveer 15.000 mensen de publieksbalies in de hal van het gemeentehuis. Door de nieuwe werkwijze weet de bezoeker bijvoorbeeld precies welke documenten hij of zij mee moet nemen. De gemeente heeft betreffende documenten uit het archief beschikbaar. Door meer op afspraak te werken en wachttijden te verkorten wil de gemeente de dienstverlening nog meer verbeteren.

Andere openingstijden
Bij de publieksbalie Bouwen en Wonen kunnen mensen alleen nog op afspraak langskomen. Inwoners die een afspraak willen maken voor de publieksbalie Bouwen en Wonen kunnen dat via de website www.heiloo.nl doen voor de eerstvolgende maandag, woensdag of vrijdag van 08.00 tot en met 12.00 uur en voor maandagavond van 18.00 tot en met 19.30 uur.
Voor de publieksbalie Burgerzaken blijft de mogelijkheid van ‘vrije inloop’. Voor producten van Burgerzaken gelden de afspraakmogelijkheden tijdens de reguliere inloop openingstijden. Dat is dagelijks van 8.00 tot 12.30 uur en op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Daarnaast kunnen mensen extra op maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur een afspraak maken voor een product van Burgerzaken.

Golfen voor Stichting Dolfinn

Zaterdag 2 juni wordt er een Charitygolf toernooi georganiseerd door Stichting Dolfinn in samenwerking met Golfclub Dirkshorn. De opzet is een sportieve dag op de prachtige golfbaan van Dirkshorn te beleven en op deze wijze geld bijeen te brengen voor Stichting Dolfinn. De benefietwedstrijd betreft een stableford wedstrijd op de
prachtige 18 holes baan.
U kunt zich zowel individueel als per flight inschrijven. Ook zijn er sponsormogelijkheden.

Aangezien de wedstrijd in Dirkshorn plaatsvindt, is er een bus geregeld die om 11.00 uur vertrekt bij Café de Wit te Heiloo. U bent vanaf 10.30 uur welkom voor een kopje koffie en om kennis te maken met uw tegenstanders van deze dag. Het is natuurlijk ook mogelijk om op eigen gelegenheid te gaan.

U dient minimaal in het bezit te zijn van een GVB. Eenmaal in Dirkshorn start de dag om 11.30 uur met een ontvangst en een welkomstwoord, waarna om 12.30 de wedstrijd begint. Rond 17.30 uur is het einde van de wedstrijd. Dan zijn de partners ook welkom voor de afsluitende borrel met barbecue. Voor partners kost dit € 20,-. Graag vooraf opgeven. Tijdens de borrel zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Drankjes zijn voor eigen rekening. Rond 21.30 uur zal de bus terugrijden naar Heiloo. Deze dag is een combinatie van golfen, heerlijk eten, het goede doel en gezelligheid. De kosten voor deelname aan het Charitygolf toernooi van Stichting Dolfinn bedragen € 125,- p.p. Leden van Golfclub Dirkshorn betalen € 100,- p.p. Naast een uitdagende wedstrijd zal er op een verrassende manier aandacht zijn voor de inwendige mens. Al jaren ondersteunt Stichting Dolfinn op geheel eigen wijze kinderen met een beperking. Stichting Dolfinn heeft als doel om kinderen met een beperking uit Heiloo en omgeving financieel bij te staan om dolfijntherapie te kunnen volgen. Naast dolfijntherapie ondersteunt Stichting Dolfinn diverse andere initiatieven om kinderen samen te laten spelen. Voor meer informatie over de Stichting, de kinderen en de
dolfijntherapie kijk op de website: www.dolfinn.nl.

NH-websites vernieuwt eigen website

NH-websites heeft een nieuwe webiste. Ook zijn de producten uitgebreid.

Hiermee kan NH-websites u nog beter van dienst zijn. Heeft u wel eens nagedacht over een website of webwinkel? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden. Of neem alvast een kijkje op de nieuwe website.

SP Kamerlid Bashir bezoekt spoorwegovergangen

Tweede Kamerlid Fashad Bashir van de SP komt maandag 26 maart kennisnemen van de problematiek van de spoorovergangen en de forse problemen die dreigen bij de invoering van PHS (Programma Hoogfrequent Spoor).

De verkeerswethouders van beide gemeenten, Jacob Ouderkerken (Heiloo) en Bert Meijer (Castricum) ontvangen het Tweede Kamerlid en bezoeken met hem de spoorwegovergangen aan de Beverwijkerstraatweg in Castricum en Vennewatersweg in Heiloo.

Achtergrond
De gemeente Castricum en Heiloo trekken gezamenlijk op om de problemen rondom het spoor kenbaar te maken bij hogere overheden en gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. In Castricum en Heiloo dreigen problemen als het spoorboekloos rijden wordt ingevoerd en het aantal passerende treinen per uur van 12 naar 16 gaat. In Heiloo zijn de vijf spoorovergangen nu al 15 minuten per uur dicht, dat wordt 25 tot 30 minuten per uur.

De spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg in Castricum is nu al per uur 24 minuten gesloten, met de PHS wordt dat ongeveer 40 minuten. Daarmee vormt het spoor een ernstige blokkade voor politie, brandweer en ambulance. In beide gemeenten dreigt de leefbaarheid ernstig af te nemen door langere files, uitlaatgassen en geluidsoverlast.

Probleemschets Castricum
De Castricumse spoorwegovergang wordt momenteel dagelijks gepasseerd door gemiddeld 12.000 motorvoertuigen op weg naar Castricum, maar ook Limmen en de Egmonden. De spoorwegovergang is momenteel ongeveer 24 minuten per uur gesloten. In de avondspits ontstaan files van anderhalf tot twee kilometer. De ambulance, gestationeerd in Heemskerk, moet ook voor deze spoorbomen wachten en haalt nu al zijn aanrijtijd niet. Als in 2017 PHS wordt ingevoerd, betekent dit meer treinen en langere sluitingen van de spoorwegovergangen. Tegelijkertijd zal het gemotoriseerd verkeer over deze overgang toenemen tot 17.000 voertuigen per etmaal, zo is berekend. Het reeds bestaande probleem wordt na invoering van PHS alleen maar groter.

Probleemschets Heiloo
In Heiloo snijdt het spoor dwars door het dorp. Vijf spoorwegovergangen vormen de verbinding tussen het oostelijke en westelijk deel van het dorp. De Vennewatersweg is de enige oost-westverbinding die zich leent om meer verkeer te verwerken. Om deze route aantrekkelijk te maken was een tunnel onder het spoor van de Vennewatersweg al langer een grote wens. Door de komst van PHS is een tunnel geen wens meer maar noodzaak om de bereikbaarheid, veiligheid (verkeer en externe) en leefbaarheid te waarborgen. Een tunnel neemt de barrièrewerking voor hulpdiensten en weggebruikers weg.

Lobby
Heiloo en Castricum trekken samen op in hun lobby voor spoortunnels om de gemeenten leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Beide gemeenten kunnen niet zonder financiële steun van Provincie en Rijk. In november is al overleg geweest met minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Ook toen is ook benadrukt dat de spoortunnels en mobiliteit veel meer zijn dan een plaatselijke aangelegenheid. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer zorgt voor een betere aansluiting met de metropoolregio Amsterdam voor forensen en ondernemers. Reizigers uit de wijde regio stappen in Heiloo of Castricum op de trein.

Financiering
Tunnels zouden zowel in Castricum als in Heiloo de oplossing bieden voor de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid en de veiligheid. Maar tunnels zijn duur. Zo’n 25 miljoen in Castricum, zo’n 12 miljoen in Heiloo. De gemeenten kunnen die kosten nooit zelf dragen. Zelfs niet als de landelijke subsidies waar nu op wordt ingezet, 12,5 miljoen voor de Castricumse tunnel en 2,8 miljoen voor Heiloo, er ook komen.