OHO Park

Ilonka Ory zingt onbekende nummers van Toon Hermans in nieuwe theatervoorstelling

De nieuwe voorstelling van Ilonka Ory is af. BSN 185143842 heet hij. Bij deze voorstelling wordt Ilonka begeleid door vier muzikanten en zingt zij nooit eerder uitgebrachte liedjes van Toon Hermans. Ilonka is door Toons zoon Maurice hiervoor benaderd. Bij hem thuis heeft zij een keuze gemaakt uit de nummers en daar kan iedereen nu van komen genieten. Wanneer?

Op 10 november in Theater de Meerse in Hoofddorp,
op 14 november in het Posttheater te Arnhem,
en op 16 november in het Kennemertheater Beverwijk!

Nieuwsgierig? Ga dan naar www.ilonka-ory.nl

Wettelijk minimumloon stijgt

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2013. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2013:

• € 1.469,40 per maand;
• € 339,10 per week;
• € 67,82 per dag.

Bron: Rijksoverheid.

 

Eerste Kunstkringloop.nl winkel van Nederland vestigt zich in Heiloo

De eerste Kunstkringloop.nl winkel van Nederland heeft zich in Heiloo aan de Kennemerstraatweg 390 gevestigd. Maandag 22 oktober werd de winkel officieel geopend met aanwezigheid van Cornald Maas (Opium AVRO tv & radio).

Wat is Kunstkringloop.nl? Kunstkringloop.nl is de marktplaats voor het kopen en verkopen van kunstwerken. U brengt uw kunstwerk bij kunstkringloop.nl in, zij exposeren dit in de winkel en op de website. Bij verkoop berekent de kunstkringloop.nl een commissie van 25%. U betaalt € 5,– hang/stageld per maand. Minimale hang/sta periode is één maand. Betaling van uw hang/stageld vindt plaats d.m.v. verrekening bij verkoop, bij retour kunstwerk of na 12 maanden. U betaalt niets vooruit. U bepaalt zelf uw verkoopprijs. Wij beoordelen niet of uw kunst ‘mooi’ is. Huisvlijt is echter niet toegestaan.

OpenWebsite: 24/7 op www.kunstkringloop.nl
Winkel: Donderdag, vrijdag en zaterdagmiddag van 13:00 tot 18:00 uur.
Overige dagen op afspraak. Bel: 072 533 01 83.

Heffing Kamer van Koophandel verdwijnt

De heffing die de Kamer van Koophandel (KvK) ondernemers jaarlijks in rekening brengt, gaat verdwijnen. Dat is de uitkomst van overleg tussen minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en de Kamers van Koophandel.

Betere service
Volgens minister Verhagen moeten ondernemers meer ruimte krijgen om te ondernemen. ‘De ondersteuning voor ondernemers moet effectiever en goedkoper,’ aldus de bewindsman. ‘Dat betekent betere en gerichte service zonder dat ondernemers daarvoor ieder jaar een acceptgiro krijgen.’

Vermindering administratieve lasten
De heffingen kosten ondernemers in totaal 160 miljoen euro per jaar. Eerder maakte minister Verhagen al bekend dat de heffing in 2012 tien procent lager wordt. Vanaf 1 januari 2013 verdwijnt de heffing helemaal. Hierdoor hoeven er niet langer 2,2 miljoen acceptgiro’s verstuurd te worden, wat vijf miljoen euro per jaar scheelt. Bovendien hoeven ondernemers niets meer in te vullen en terug te sturen. Dat scheelt twaalf miljoen euro aan administratieve lasten.

Ondernemersplein
Het afschaffen van de heffing is onderdeel van de modernisering van de KvK. De twaalf regionale KvK’s worden ondergebracht in één organisatie: het Ondernemersplein. Ook Syntens – een organisatie die innovatie in het MKB stimuleert – gaat hier in op. Het Ondernemersplein zal via de begroting van EL&I worden betaald.

Informatie en advies
Ondernemers kunnen straks bij het Ondernemersplein terecht voor al hun overheidszaken: informatie en advies, aanvragen van subsidies, BTW-nummers en inschrijving in het handelsregister. In oktober stuurt minister Verhagen een uitgewerkt plan voor het Ondernemersplein naar de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid

Gemeente zet versobering door in begroting 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo biedt de gemeenteraad een begroting  aan waarin de versobering doorgezet wordt. De gemeente Heiloo moet zoals alle gemeenten in Nederland bezuinigen.

 Zorgvuldige afweging

Wethouder Financiën Hero Veger: “Na een zorgvuldige afweging van alle bezuinigingsmogelijkheden hebben we nu een begroting voor 2013 gerealiseerd zonder onomkeerbare maatregelen. Dat betekent dat alles wat we nu besluiten, we in betere tijden weer terug kunnen draaien. Samen met de raad hebben we besloten onze bezuinigingsmaatregelen over een periode van drie jaar te spreiden. Dit jaar kampen we nog steeds met een tekort, maar we volgend jaar hebben we weer een positief resultaat”.

 Besparingen

De gemeente Heiloo gaat in haar begroting uit van een besparing van 554.000 euro. En komt daarmee uit op een tekort van 221.000 euro in2013. In2014 verwacht de gemeente 410.00 euro in de plus te komen.De besparingen worden ondermeer gevonden in de volgende posten: er worden niet langer extra surveillanten ingehuurd voor het Stationsgebied (80.000 euro);  de aanvullende zorgverzekering voor minima wordt verder afgebouwd (30.000 euro); er komt minder onderhoud op de sportvelden (23.000 euro) en op het verstrekken van hulpmiddelen en woningaanpassingen wordt 50.000 bezuinigd. Omdat er in 2013 niet wordt gestart met het ondergronds inzamelen van huisvuil, kan de gemeente een besparing van 118.000 euro inrekenen. Ook op het vlak van bedrijfsvoering bespaart de gemeente. Er komt één fte minder personeel en op de Gemeenschappelijke Regelingen bespaart de gemeente 26.000 euro. 

 2013: ook vooruitkijken en aan de slag

De begroting voor 2013 bevat niet alleen bezuinigingsmaatregelen. In 2013 maakt de gemeente een nieuwe toekomstvisie. Voor deze visie worden inwoners uitgenodigd voor bijeenkomsten en het is ook mogelijk om het proces interactief en digitaal te volgen. Twitter en Facebook spelen hierbij een rol. Daarnaast voert de gemeente een aantal maatregelen uit die de inwoners bij ‘Het beste idee van Heiloo’ hebben aangedragen. Zo maakt de gemeente bij de straatverlichting gebruik van LED-lampen als de oude aan vervanging toe zijn, en dimt het ’s nachts de verlichting.  

Zuiderloo krijgt steeds meer vorm en in 2013 nemen de eerste bewoners hun intrek in een groene wijk die aansluit bij de landelijke omgeving. De gemeente krijgt ook te maken met grote veranderingen in de zorg. Zo komt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeente en wordt de gemeente verantwoordelijk voor meerdere AWBZ-taken.