Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Kamer van Koophandel

Ondernemend Heiloo is een vereniging. Ondernemend Heiloo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40637470.

Inhoud

De door Ondernemend Heiloo verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondernemend Heiloo kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Ondernemend Heiloo en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ondernemend Heiloo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Ondernemend Heiloo worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Ondernemend Heiloo

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Ondernemend Heiloo omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.